سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 
 

طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا: 

     

نام طرح

مجری طرح

1

ثبت بیمارستانی انواع سرطان کودکان در بیمارستان کودکان مفید 

دکتر بی‌بی شهین شمسیان و همکاران

2

بررسی عوامل خطر بلع مواد سوزاننده دربیماران دچار سوختگی مری مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر نسیبه خالق‌نژاد طبری و همکاران

3

ارزیابی گفتاری بیماران بالاي 3 سال كه تحت عمل شکاف کام در سال‌های 1385 لغايت 1389 در بیمارستان کودکان مفید قرار گرفته‌اند.

دکترلیلی مهاجرزاده و همکاران

4

بررسی آثار عمل گاستروستومی توام با آنتی ریفلاکس در کودکان مبتلا به فلج مغزی از نظر وضعیت تغذیه و عوارض تنفسی در بیمارستان کودکان مفید

دکتراحمد خالق نژاد طبری و همکاران

5

 بررسی نتایج درمانی مئاتوپلاستی در تنگی پیشابراه مادرزادی در دختر بچه‌ها در بیمارستان کودکان مفید

دکتر فتح‌الله روشن‌ضمیر و همکاران
6

غربالگری موکوپلی ساکاریدوز تیپ یک در شیرخواران و کودکان مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان کودکان مفید به علت فتق اینگوینال یا نافی

دکتر مرجان شکیبا و همکاران
7

بررسی نتایج درمانی پیلوپلاستی زودرس و درمان نگهدارنده در نوازادان مبتلا به UPJOشدید گرید IIIو IVبدون علامت

دکتر خشایار اتقیایی و همکاران
8

مقایسه دو تکنیک جراحی ترانس هیاتال و استاندارد توراکوتومی برای جایگزینی مری در بیماران دچار آسیب  سوزاننده مری

دکتر مهدی صرافی و همکاران
9

تزریق توکسین بوتولینوم در کودکان مبتلا به مثانه نوروپاتیک اسپاستیک مقاوم به درمان طبی

دکتر ساران لطف اله زاده و همکاران
10

بررسی اثر ترمیم هرنی دیافراگم مادرزادی با توراکوسکوپ در نوزادان

دکترلیلی مهاجرزاده و همکاران
11

الگو سازی روش شناسایی وپیشگیری از سوء تغذیه در بخش کودکان بیمارستان های کشور و ارزیابی میزان روایی فرم ها در تشخیص سوء تغذیه در سال 95-1394

دکتر بهشته النگ و همکاران
12

تعیین بروز و توزیع زمان مکان شخص ناهنجاری های عمده مادرزادی در نوزادان و تعیین عوامل خطر موثر در بروز آنها در ایران در سال 1395

 دکتر احمد خالق نژاد طبری و همکاران
 
 

 طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته:  

 

نام طرح

مجری طرح

1

تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1389 

دکتر احمد فرسار و همکاران

2

بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا بهGerm Cell Tumor  در یک دوره 10 ساله در بیمارستان مفید

دکتراحمد خالق نژاد طبری وهمکاران 

3

بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا بهVUR به روش Lich-Gregoirدر بیمارستان مفید و بیمارستان میلاد

دکتراحمد خالق نژاد طبری وهمکاران

4

مقایسه همزمان میدازولام یا نئوستیگمین در بی‌دردی کودال در کودکان

دکترافسانه صادقی وهمکاران 

5

بررسي مقايسه‌ای نتايج درماني تنگي محل آناستموز بدنبال عمل جراحي آترزی مری با دو روش دیلاتاسیون زودهنگام و دیلاتاسیون دیرهنگام در بيمارستان كودكان مفيد

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران ( رساله دوره فوق تخصصی)

6

طراحی بانک اطلاعات بالینی بیماران مبتلا به نقایص تکامل مادرزادی در بیمارستان مفید

دکتراحمد خالق نژاد طبری وهمکاران

7

مقایسه اثرات بی‌دردی پاراستامول وریدی و بامپریدین وریدی در کنترل درد پس از اعمال جراحی هرنی اینگوینال در کودکان 10-1 ساله در بیمارستان کودکان مفید

دکتر علیرضا مهدوی و همکاران
8

بررسی اثر حضور والدین در زمان القای بیهوشی بر میزان اضطراب کودکان و والدین در بیمارستان کودکان مفید

دکتر افسانه صادقی
9

بررسی مشکلات سیستم ادراری در بیماران مبتلا به اسپاینال دیس رافیسم قبل و بعد از درمان جراحی اصلاحی میلودیس رافیسم مراجعه کننده به بیمارستان مفید طی سال‌های 91-1389

دکتر حسن رضا محمدی و همکاران

10

بررسی نتایج درمانی هیپوسپادیاس در بیمارستان کودکان مفید در بین سال های 1385تا 1391

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
11

بررسی پیآمدهای درازمدت مداخله درمانی در بیماران مبتلا به سوختگی مری ناشی از بلع مواد سوزاننده مراجعه کننده به بیمارستان مفید طی سال‌های 1388-1389

دکتر فتح اله روشن‌ضمیر و همکاران

12

بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان مبتلا به شکاف لب و کام قبل و بعد از عمل جراحی

خانم سایه هاتفی و همکاران

13

پیگیری طولانی مدت کودکان مبتلا به هیرشپرونگ که تحت عمل جراحی پولترو در مرکز پزشکی کودکان مفید در طی سال‌های 80 تا89 قرار گرفته‌اند.

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران

14

بررسی اثر آپاندکتومی لاپاروسکوپیک در آپاندیسیت پرفوره

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران  
15

بررسی نتایج درمانی بیماران مبتلا بهUPJO که در بیمارستان کودکان مفید در بین سال‌های 1385-1391 تحت عمل پیلوپلاستی قرار گرفته‌اند

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران 

16

بررسی توده های تخمدان در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 91-1381

دکتر ناصر صادقیان و همکاران 
17

 بررسی نقش وزیکوستومی موقت در حفظ سیستم ادراری فوقانی در بچه‌ها از سال 1385 الی 1390 در بیمارستان کودکان مفید

دکتر علیرضا میرشمیرانی و همکاران
18

اثر درمانی استروئید خوراکی در پیشگیری از تنگی مجدد بیماران مبتلا به آترزی مجاری صفراوی بعد از عمل پورتوانترستومی

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
19

مقایسه‌ی پیامدهای دوروش جراحی دو مرحله ای اسمیت و یک مرحله‌ای انلی فلپ در هیپوسپادیاس پروگزیمال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
20

بررسی تولید علم نمایه شده پژوهشگران ایرانی در زمینه جراحی کودکان در 3 پایگاه ایران مدکس و پابمد و اسکوپوس و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای هند و پاکستان و ترکیه از سال 1990 تا 2013

دکتر نسیبه خالق‌نژاد طبری و همکاران
21

نتایج درمانی بیماران مبتلا به تومور ویلمز که تحت عمل جراحی رادیکال یا پارشیل نفرکتومی در بیمارستان کودکان مفید در بین سال‌های 1385-1391 قرار گرفته‌اند.

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
22

بررسی نتایج درمان جراحی بیماران مبتلا به ابهام جنسی در بیمارستان کودکان مفید در مقطع زمانی 1380 لغایت 1392

دکتراحمد خالق نژاد طبری و همکاران
23

بررسی میزان متاپلازی گاستریک و مری بارت در بیماران مبتلا به آترزی مری عمل شده در بیمارستان کودکان مفید از سال 1380 تا 1388

دکتر لیلی مهاجرزاده
24

پیگیری کنترل مدفوع در بیماران مقعد بسته جراحی شده به روش PSARPدر مرکز پزشکی کودکان مفید طی  سال‌های 1380 تا 1385 

دکتر علیرضا میرشمیرانی و همکاران
25

بررسی نتایج جراحی جایگزینی مری با روشهای colon interposition /gastric pull up/reverse gastric tiubدر بیماران مبتلا به سوختگی مری ناشی از بلع مواد سوزاننده مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر آرش خشایار و همکاران
26 بررسی اثر آپاندکتومی لاپاروسکوپیک از راه ناف در آپاندیسیت غیر پرفوره دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
 

 طرحهای تحقیقاتی درپیش رو:

 

نام طرح

مجری طرح

1

 بررسی متون مرتبط با طب در جراحی کودکان در کتب تاریخی پزشکی ایران و جهان اسلام، و مقایسه آن از نظر زمانی با تاریخ جراحی کودکان غرب

دکتر ناصر صادقیان و همکاران
2 سنجش میزان تولید علم جراحان اطفال ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه دکتر احمد خالق نژاد طبری و همکاران
3

 بررسی نتایج درمانی کودکان مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی در 5 سال اخیر از نظر کیفیت و سلامت کودکان

دکتر احمد خالق نژاد طبری و همکاران
4

مقایسه اثر درمانی بوتاکس در درمان یبوست مزمن در مبتلایان به آشالازی اسفنکتر داخلی بعد از پوستریورمایکتومی

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
5

بررسی تاثیر تصاویر آموزشی مرتبط با بیماری بر اضطراب مادران با کودکان نیازمند جراحی شکمی در بخش جراحی بیمارستان مفید

خانم فیروزه درویشیان و همکاران
6

 نتایج درمانی لنفوم دستگاه گوارش اولیه در بیمارستان کودکان مفید بین سال‌های 1380-1391و پیگیری درازمدت آنها

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
7  بررسی عوامل مؤثربر بروز شدت آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی براساس ماتریکس‌ هارون در کودکان مصدوم مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید شهر تهران

دکتر فرزانه میرمحمدی و همکاران

8

مقایسه پیلوپلاستی جهت انسداد یورتروپلویک جانکشن در سنین زیر 3 ماهگی با مواردی که به صورت کانسرواتیو بعد از یک سالگی جراحی می شوند 

 احمد خالق نژاد طبری و همکاران  
9 مقایسه نتایج درمانی هرنی دیافراگم بولکدالک به روش توراسکوپی با باز   دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران 
10

زمان‌بندی مجدد برنامه روزانه بخش اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه با استفاده از یک سیستم چند عاملی

سعید دلشاد سیسی و همکاران
11 طراحی مدل ریاضی جهت بهبود شیفت‌بندی اتاق عمل با هدف کاهش فهرست انتظار بیماران هاجر صادق زاده و همکاران
12 گذاشتن کاتتر ورید مرکزی تحت گاید سونو به جای روش باز دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
13

مقایسه ی اسکلروتراپی با گلوکوز 50% در فضای پره ساکرال با Lockhart mummeryدر پرولاپس رکتوم تمام ضخامت در کودکان 

دکتر لیلی مهاجرزاده و همکاران
15 نتایج درمانی بیماران مبتلا به کمپلکس اکستروفی اپیسپادیاز در بیمارستان مفید 1384-1398 دکتر امین حاج اسماعیلی زاده و همکاران 
18 بررسی تغییرات ژنتیکی موارد خانوادگی بیماری هیرشپرونگ در جمعیت ایرانی  دکتر مریم اقبالی و همکاران 
22

بررسی منحنی یادگیری و عوارض مربوط به پروسیجر آپاندکتومی به روش hand assisted appendectomyدر کودکان مبتلا به آپاندیسیت حاد

دکتر برزو خالدی 
23

سنجش مقایسه ای متاستاز روی نمونه آسپیراسیون مغز استخوان با استفاده از سیستم  Metas-chip (ساخته شده توسط طرف اول) و بیوپسی مغز استخوان و آزمایشات تکمیلی ایمونوهیستوشیمی H&Eو IHCبا شاخص های مورد توافق در بیماران مبتلا به تومورهای Neuroblastomaو PNET

دکتر محمد عبدالاحد و دکتر لیلی مهاجرزاده 
 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
آدرس : تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان اداری، طبقه دوم، مرکز تحقیقات جراحی کودکان
تلفن : 22924488 - 021
 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.